Agroforestry Nederland | Agroforestry
134
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-134,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-5.9,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Agroforestry

Wat is Agroforestry?

Agroforestry is een verzamelnaam voor landbouwsystemen waarin bewust gestreefd wordt naar het introduceren van bomen en struiken op percelen met akkerbouwgewassen of grasland. De combinatie van verschillende teelten leidt tot ecologische en economische interacties die het geheel groter maken dan de som van de monoteelten.

 

Agroforestry biedt economisch en ecologisch gezien tal van voordelen:

– Maximale ruimtebenutting (zowel horizontaal als verticaal)

– Efficiënter nutriënten- en watergebruik (o.a. door diepere beworteling)

– Bij juiste soortenkeuze, positieve interactie tussen gewas en bomen (bijvoorbeeld door stikstofaanmaak, rondpompen nutriënten, organische stofopbouw, schaduw bij extreme temperaturen, natuurlijke onderdrukking plaagorganismen)

– Minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen nodig

– Organische stof opbouw in de bodem

– Koolstofvastlegging in boom en bodem

– Gevarieerder landschap

– Meer biodiversiteit

– Minder risico met extreem hoge temperaturen of neerslaghoeveelheden

Een klassiek agroforestrysysteem is de combinatie van akkerbouwgewassen en bomen voor houtproductie

In Nederland zien we deze vorm van agroforestry eigenlijk niet. Dit heeft te maken met de lichtconcurrentie voor de akkerbouwgewassen die optreedt door de bomen. In Frankrijk zijn er wel voorbeelden van bedrijven die een succesvolle combinatie weten te maken.

De combinatie van grasland met bomen wordt een silvopastoraal systeem genoemd

Dit systeem zien we in grote delen van Europa. Denk aan de ‘dehesas’ in Spanje met kurkeiken en varkens. Maar ook de hoogstamboomgaarden in Nederland werden van oudsher begraasd. Tegenwoordig zien we in Nederland veel ontwikkelingen in de pluimveehouderij, waar de kippenuitloop wordt gecombineerd met fruit of houtproductie.

Het grazen van vee onder een hoogstamboomgaard is in feite ook een silvopastoraal systeem

De bomen leveren fruit en hout, koeien of schapen grazen onder de bomen. Op deze manier zijn de dieren beschermd tegen felle zon en wind. Door grassen te kiezen die goed in de schaduw kunnen groeien is de grasproductie niet te laag.

Samenwerken aan agroforestry

Agroforestry Nederland stimuleert en verbindt