Agroforestry Nederland | AGFORWARD
291
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-291,page-child,parent-pageid-102,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-5.9,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

AGFORWARD; AGroFORestry that Will Anhance Rural Revelopment

Doel

Promoten van agroforestry in Europa voor verdere plattelandsontwikkeling. Om dit te bereiken wordt er aan drie subdoelen worden gewerkt:

  1. Het begrijpen en in kaart brengen en beschrijven van agroforestrysystemen in Europa;
  2. Evalueren van de potentie van bestaande agroforestryssystemen voor locaties waar deze op dit moment nog niet worden toegepast;
  3. Promoten en verder in de praktijk brengen van agroforestrysystemen door beleidsontwikkeling en onderzoek

Aanpak
Er is gekozen voor een participatieve aanpak. Met andere woorden, het eerste jaar hebben onderzoekers in de verschillende Europese landen contact gezocht met boeren om te kijken welke agroforestrysystemen in de praktijk worden gebruikt en welke onderzoeksvragen er leven.

Er wordt in verschillende “work packages” gewerkt: 1) bestaande agroforestrysystemen; 2) cultuur- en natuurlandschappen met agroforestry; 3) agroforestry met hoge economische waarde; 4) agroforestry met akkerbouw; 5) agroforestry met veehouderij; 6) perceel- en bedrijfsevaluaties; 7) landschapsevaluaties; 8) beleidsontwikkelingen omtrent agroforestry.

Resultaten

In het eerste jaar zijn er interviews gehouden en enquêtes afgenomen over de voor- en nadelen van agroforestry. De vragenlijsten waren gericht aan agrarisch ondernemers in verschillende Europese landen. Ook is er gevraagd naar de ervaringen met agroforestry en waar boeren meer over wilden weten. Op basis van deze participatieve aanpak is het onderzoek van de komende jaren vastgesteld.

In Nederland zijn de interviews gehouden met pluimvee-, melkvee-, en geitenhouders. Op basis hiervan onderzoeken we mogelijkheden voor samenwerking tussen fruittelers en pluimveehouders en praktische inpassing van voederbomen op melkveebedrijven.

Bezoek de website van AGFORWARD voor meer informatie.

Agforward bekijkt agroforestry in Europa

  • Stimuleren van agroforestrysystemen
  • Evalueren van bestaande en verder implementeren van kansrijke agroforestrysystemen
  • 17 Europese landen doen mee
  • Praktijk, beleid en onderzoek aan agroforestry
  • Nederlandse veehouders bepalen mede de onderzoekvragen

 

Bezoek de website

AGFORWARD (2014-2017) is een onderzoeksproject gefinancierd door de European Union’s Seventh Framework Programme for Research and Technological Development. Er doen 17 Europese landen aan meer en twee internationale organisaties. In Nederland zijn het Louis Bolk Instituut en Overlegplatvorm Duinboeren betrokken bij het onderzoek.

Contactpersoon: Monique Bestman

Meer weten over agroforestry? Neem contact met ons op!